Vad är Elit?

Vi är Söderströms förlags enhet för digitala medier. Vi utarbetar webbapplikationer, webbtjänster och mobillösningar kopplade till förlagets läromedels- och litterära utgivning. Vi skapar även lösningar för externa kunder.

Konceptutveckling

Vi inriktar oss på att ta fram nya koncept, koncept som våra kunder känner igen sig i samtidigt som vi visar på nya vägar. Digitala lösningar får inte vara ett självändamål utan måste ge ett mervärde för användaren.

Elits kontor i Vasa fungerar som Söderströms förlags filial i Vasa men med en egen profilering.

Kontakta oss

Nils Saramo
Utvecklingschef
0400-593036

Mats Omars
Produktion och information
040-3560056

Mattias Åsvik
Creative Director
050-3028347